HOME > NEWS > ເຊີນຊົມການແຂ່ງຂັນລົດຂັບເຄື່ອນ4ລໍ້ ເພື່ອນນ້ອງນັກຮຽນ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

8KM Luangphrabang Rd(13N)
Ban Nalao (THONGPONG AREA):
Vientiane Capital LAO PDR:
Tel : (+856) (21) 613142-3
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 94323

ເຊີນຊົມການແຂ່ງຂັນລົດຂັບເຄື່ອນ4ລໍ້ ເພື່ອນນ້ອງນັກຮຽນ

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ(ທົ່ງປົ່ງ)ຂໍປະຊາສຳພັນງານແຂ່ງຂັນລົດຂັບເຄື່ອນ4ລໍ້ເພື່ອນ້ອງນັກຮຽນຄັ້ງທີ3 ໃນວັນທີ່ 29-30 /7/2017ທີ່ສະໜາມບ້ານນາຄວາມກາງ ທາງ450ປີ ເຂົ້າຊົມຟີ ຂໍຮຽນເຊີນມາທຳບຸນດ້ວຍກັນ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໂດຍ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ) swiss replica watches