HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຊິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 157977

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຊິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານ

 

ວັນທີ່ 23 /6/ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຊິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານທົດລອງຂັບລົດ ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ 2017 ຈຳນວນລູກຄ້າ 30 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ທົດລອງຂັບແລ້ວຫັຍງໄດ້ຮັບຮູ້ກຽວສະມັດທະນະຂອງລົດ ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ ພາຍໃນງານຫັຍງໄດ້ກະກຽມ ອາຫານວ່າງ,ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກກະເປົ່າອີຊູຊຸໄວ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ລົດລອງຂັບ ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ