HOME > NEWS > ຢ່າລືມ....ຢ່າພາດ....ມາມວ່ນ ມາມັນ ກັບ ງານອີຊູຊຸ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 158366

ຢ່າລືມ....ຢ່າພາດ....ມາມວ່ນ ມາມັນ ກັບ ງານອີຊູຊຸ

 

ຢ່າລືມ....ຢ່າພາດ....ມາມວ່ນ ມາມັນ ກັບ ງານອີຊູຊຸ ສະມາຍເດ ທີ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊ໋ອບປິ່ງມໍ ວັນທີ່ 19 / 9 / 2018 ພົບກັບ ລົດ ອີຊູຊຸ ດີ-ແມັກ ບູລພາວເວີ. ດອກເບ້ຍຕໍ່າສຸດ 0,45% ພ້ອມກັບຊົມການສະແດງມາຍາກົນ ແລະ ລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນ ສາຍຄໍຄຳໜັກ 1 ບາດ