HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຄາລະວານ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 158374

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຄາລະວານ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ່ 1-2 / 7 / 2017 ໄດ້ພາລູກຄ້າໄປທ່ອງທ່ຽວຫວາຍພະຢຸ່ຖໍ້າຊ້າງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ອີຊູຊຸ ລາວ replika klockor ບໍລິການ ແລະ ລູກຄ້າໄດ້ມອບເງິນໂມທະນາເຂົ້າວັດມູນຄ່າ 2,500,000 ກວ່າ ກີບ. ນອກຈາກນີ້ທາງ ບ້ານຖໍ້າຊ້າງໄດ້ຈັດພາເຂົ້າສຳມັກຄີຕ້ອນຮັບທີມງານຂະບວນຄາລະວານ ອີຊູຊຸ ຢ່າງໄມຕີຈິດ