HOME > NEWS > ອົງການກະແດງລາວໄດ້ຮ່ວມເຊັ່ນສັນຍາມອບຕູ້ບໍລິຈາກໃຫ້

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 158325

ອົງການກະແດງລາວໄດ້ຮ່ວມເຊັ່ນສັນຍາມອບຕູ້ບໍລິຈາກໃຫ້

ເພື່ອສົມທົບລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃນທົ່ວປະເທດ.ຈຸດປະສົ່ງເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ຂາດເຂີນສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ. ໂດຍກິດຈະກຳດັ່ງກວ່າ ທາງ ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮ່ວມກັບລູກຄ້າ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ທີ່ນຳ ລົດອີຊູຊຸ ເຂົ້າມາບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ສູນ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ (ເຂດທົ່ງປົ່ງ) ໂດຍມູນຄ່າບໍລິການຫຼັງການຂາຍ 500,000 ກີບ ຂື້ນໄປ ທາງບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈະມອບເງິນບໍລິຈາກ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ ທີ່ລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການ. ສ່ວນລູກຄ້າທີ່ມາຊື່ລົດໃໜ່ ອີຊູຊຸ ທີ່ຫ້ອງວ່າງສະແດງ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ (ເຂດທົ່ງປົ່ງ) ຈະໄດ້ມອບເງິນບໍລິຈາກ 100,000/ຄັນ/ຄັ້ງ ເຊຶ່ງເງິນຈຳນວນທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫັກຄ່າໃດໆຈາກລູກຄ້າເລີຍ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳໜື່ງທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົມທົບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກຂາດເຂີນ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ