HOME > PRODUCT > CAB 4

ISUZU D-MAX CAB 4
ເບິ່ງລົດໃນຮູບແບບ 360 ອົງສາ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 276752

ອີຊຸຊູ ດີ-ແມັກ ບລູພາວເວີ ກະບະ 4 ປະຕູ

ໄຟໜ້າ ISUZU VISION BI-LED ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງສ່ອງໄດ້ໄກ ແລະ ກວ້າງຂຶ້ນ ABS / EDB / BA ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລ໋ອກເວລາເບຣກແບບ
ອີເລັກໂຕຣນິກລະບົບຊ່ວຍກະຈາຍ
ແຮງເບຣກລະບົບຊ່ວຍເພີ້ມແຮງເບຣກອັດຕະໂນມັດເມື່ອ
ເບຣກກະທັນຫັນ
ກ້ອງເບິ່ງພາບຂະນະຖອຍຈອດ
ແບບ Built-in
HAS / HDC ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເວລາຂຶ້ນຄ້ອຍ ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂະນະລົງຄ້ອຍ ESC / TCS ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງໂຕ ລະບົບຊ່ວຍຄວບຄຸມການລາກແກ່ WELCOME LIGHT ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງໃນຫ້ອງໂດຍສານເປີດອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເຂົ້າໃກ້ລົດໄລຍະສອງແມັດ