HOME > PRODUCT > CAB 4

ISUZU D-MAX CAB 4
ເບິ່ງລົດໃນຮູບແບບ 360 ອົງສາ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

ຖ. ສີເກີດ-ດົງໂດກ, ບ. ໜອງບຶກເໜືອ,
ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: 1889;(+856 21)613141-4.
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 633473

ອີຊຸຊູ ດີ-ແມັກ ບລູພາວເວີ ກະບະ 4 ປະຕູ

ຍອດລົດປະຫຍັດນ້ຳມັນຂອງປີ - ESC ລະບົບຄວບຄຸມກາງຊົງໂຕ
- TCS ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ໝຸນຟຣີຂະນະອອກໂຕ
ເກຍກະປຸກ 6 ສະປີດໃໝ່ ເຂົ້າເກຍໄດ້ສະດວກ ໄວຂຶ້ນ