HOME > PRODUCT > CAB 4

ISUZU D-MAX CAB 4
ເບິ່ງລົດໃນຮູບແບບ 360 ອົງສາ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

8KM ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ,
ບ້ານ ນາເລົ່າ(ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: +856 21 613142-3
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 190507

ອີຊຸຊູ ດີ-ແມັກ ບລູພາວເວີ ກະບະ 4 ປະຕູ

ໄຟໜ້າໃຫມ່
ແບບ Bi-LED ເທັກໂນໂລຢີສຸດລໍ້າ
ທີ່ໃຫ້ພື້ນທີ່ຄວາມແຈ້ງຫຼາຍຂື້ນ
ພ້ອມຄິວໂຄຣມ້ຽມ
ໄຟຕັດໝອກໃຫມ່
ດີໄຊລົງໂຕ ຮັບກັບກົນຊົນໜ້າ.
GENIUS SPORT SHIFT
ໄຟບອກຕໍາແໜ່ງເກຍ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ
ໃຫ້ປ່ຽນເກຍໃນຮອບ ແລະ ຄວາມໄວ
ທີ່ເໝາະສົມເພີ້ມປະສິດຕິພາບການປະຍັດນໍ້າມັນສຄງສູດ.