HOME > PRODUCT > CAB 4

ISUZU D-MAX CAB 4
ເບິ່ງລົດໃນຮູບແບບ 360 ອົງສາ

ຕິດຕໍ່
ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ

ຖ. ສີເກີດ-ດົງໂດກ, ບ. ໜອງບຶກເໜືອ,
ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ:
ໂທ: 1889;(+856 21)613141-4.
ອີແມວ: service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.

 ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ເປັນຄົນທີ 496110

ອີຊຸຊູ ດີ-ແມັກ ບລູພາວເວີ ກະບະ 4 ປະຕູ

ຍອດລົດປະຫຍັດນ້ຳມັນຂອງປີ ໜ້າຈໍຂະໜາດ 7 ນິ້ວ
ພ້ອມລຳໂພງ 8 ຈຸດ ຮອບທິດທາງ
- ABS ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລອັ໋ກເວລາເບຣກອີເລັກໂຕຣນິກ
- EBD ລະບົບຊ່ວຍກະຈາຍແຮງເບຣກ
- BA ລະບົບຊ່ວຍເພີ່ມແຮງເບຣກອັດຕະໂນມັດເມືອເບຣກກະທັນຫັນ
- ESC ລະບົບຄວບຄຸມກາງຊົງໂຕ
- TCS ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ໝຸນຟຣີຂະນະອອກໂຕ
- HAS ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເວລາຂຶ້ນຄ້ອຍ
- HDC ລະບົບຄວບຄຸມຄະນະລົງຄ້ອຍ
ESS ລະບົບໄຟສຸກເສີນ ຈະເຕືອນອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີການເບຣກກະທັນຫັນ
ເຄື່ອງຈັກ 1.9 Ddi Blue Power Gen2 ກຳລັງສູງສຸດ 150ແຮງມ້າ ທີ 3,600 ຮອບ/ນາທີ ຄັນຊີໃໝ່ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຮັບແຮງບິດສູງຂຶ້ນ 23% ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງທົນທານ ຮອງຮັບທຸກການໃຊ້ງານ Isuzu Dynamic Drive Platform ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ທີປະສານການເຮັດວຽກໂຄງສ້າງໂຕຖັງ ຄັນຊີ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊ່ວງລ່າງ ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນໜຶ່ງດຽວ ເພື່ອການຂັບຂີ່ທີ່ສົມບູນແບບ ໝັ້ນໃຈທຸກການຂັບຂີ່
Follow me home ສາມາດເປີດສ່ອງສະຫວ່າງໄດ້ດົນເຖິງ 30 ວິນາທີ ຫຼັງມອດຈັກລົດ ໄຟໜ້າ ISUZU Vision Bi-LED ເປີດ-ປິດ ອັດຕະໂນມັດ ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງສ່ອງໄດ້ໄກ ແລະ ກວ້າງຂຶ້ນ ເກຍກະປຸກ 6 ສະປີດໃໝ່ ເຂົ້າເກຍໄດ້ສະດວກ ໄວຂຶ້ນ