HOME > CONTACT

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ ສໍານັກງານໃຫຍ່.

ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຖ. ສີເກີດ-ດົງໂດກ, ບ. ໜອງບຶກເໜືອ, ມ. ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: 1889 ; (+856 21) 613 141- 4.

ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ, ເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.
ໂທລະສັບ: (031) 212 667
ແຟັກ:(031) 213 495