HOME > PRODUCT > SPARK

ISUZU D-MAX SPARK
360 DEGREE VIEW

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 496019

SPARK

ຍອດລົດປະຫຍັດນ້ຳມັນຂອງປີ ພື້ນທີ່ບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ ການໃຊ້ງານອະເນກປະສົງ
ເຄື່ອງຈັກ Ddi Blue Power Gen2 ກຳລັງສູງສຸດ 150 ແຮງມ້າ ທີ 3,600 ຮອບ/ນາທີ ແໜບແບບໃໝ່ WSSP (Warm Stress Shot Peening) ໜຽວ ທົນທານກວ່າ ແຕ່ຍຶດໄດ້ດີຂຶ້ນ ຮັບນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດ້ເຕັມປະສິກທິພາບ ລະບົບ Terrain Command ພັດທະນາໃໝ່ ເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວ ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນ ປ່ຽນການ ຂັບເຄື່ອນຈາກ 2 ລໍ້ ເປັນ 4 ລໍ້ ເລືອກການໃຊ້ງານ ໃຫ້ເໜາະກັບທຸກສະພາບຖະໜົນທັງ 2H/4H ແລະ 4L
Electronic Diff-Lock ລະບົບຊ່ວຍລອັກເຟືອງທ້າຍດ້ວຍໄຟຟ້າໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສົ່ງກຳລັງໄປຫາລໍ້ຫຼັງ 2 ຂ້າງເທົ່າກັນ ໂຄງສ້າງຫ້ອງໂດຍສານໃໝ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ຊົງໂຕດີ ມີໃຫ້ເລືອກ 2 ລຸ້ນ 4x2 ແລະ 4x4