HOME > PRODUCT > V-CROSS

ISUZU D-MAX V-CROSS
360 DEGREE VIEW

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 655390

ISUZU D-MAX V-CROSS

Remote Engine Start ລະບົບສະຕາດເຄື່ອງຈັກດ້ວຍກະແຈລີໂໝດຈາກໄລຍະໄກໄດ້ເຖິງ 20 ແມັດ BSM ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຈຸດອັບສາຍຕາ RCTA ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນຂະນະຖອຍຫຼັງ
Parking Aid System ລະບົບເຊັນເຊີ້ຊ່ວຍຈອດລົດ ລະບົບ Terrain Command ເຮັດວຽກໄດ່ວ່ອງໄວ ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນປ່ຽນການຂັບເຂື່ອນຈາກ 2 ລໍ້ ເປັນ 4 ລໍ້ ເລືອກການໃຊ້ງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸກສະພາບຖະໜົນທັງ 2H/4H ແລະ 4L Electronic Diff-Lock ລະບົບຊ່ວຍລອັກເຟືອງທ້າຍດ້ວຍໄຟຟ້າໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສົ່ງກຳລັງໄປຫາລໍ້ຫຼັງ 2 ຂ້າງເທົ່າກັນ
- ABS ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລອັ໋ກເວລາເບຣກອີເລັກໂຕຣນິກ - EBD ລະບົບຊ່ວຍກະຈາຍແຮງເບຣກ - BA ລະບົບຊ່ວຍເພີ່ມແຮງເບຣກອັດຕະໂນມັດເມືອເບຣກກະທັນຫັນ - ESC ລະບົບຄວບຄຸມກາງຊົງໂຕ - TCS ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ໝຸນຟຣີຂະນະອອກໂຕ - HAS ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເວລາຂຶ້ນຄ້ອຍ - HDC ລະບົບຄວບຄຸມຄະນະລົງຄ້ອຍ
ESS ລະບົບໄຟສຸກເສີນຈະເຕືອນອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີການເບຣກກະທັນຫັນ ລະບົບປັດນ້ຳຝົນອັດຕະໂນມັດ ພ້ອມ Integrated Wiper Blade ລະບົບສີດນ້ຳເທິງກ້ານປັດນ້ຳຝົນ Blade Type ສະອາດໝົດຈົດ ແລະ ບໍເບິງສາຍຕາຍໃນເວລາຂັບຂີ່ ໄຟໜ້າ ISUZU Vision Bi-LED ເປີດ-ປິດ ອັດຕະໂນມັດ ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງສ່ອງໄດ້ໄກ ແລະ ກວ້າງຂຶ້ນ
- Welcome Light ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງໃນຫ້ອງໂດຍສານເປີດອັດຕະໂນມັດເມື່ອເຂົ້າໃກ້ລົດໄລຍະ 2 ແມັດ - Auto Light Off ລະບົບປິດໄຟໜ້າອັດຕະໂນມັດເມື່ອດັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເປີດປະຕູລົງ Follow me home ສາມາດເປີດໄຟສ່ອງສະຫວ່າງໄດ້ດົນເຖິງ 30 ວິນາທີ ຫຼັງມອດຈັກລົດ ແວ່ນໜ້າລົດແບບ IR Cut ຊ່ວຍກອງລັງສີອິນຟຣາເຣດ ປ້ອງກັນລົງສີ UVA ແລະ UVB
Walk Away Auto Door Lock ລະບົບລອັ໋ກປະຕູອັດຕະໂນມັດ ເມືອຍ່າງອອກຈາກໂຕລົດ ເກີນໄລຍະ 3 ແມັດ. ເບາະເຄິ່ງໜັກແທ້ສີນ້ຳຕານ ພ້ອມເຕັກໂນໂລຊີ AVEC ຂັບແຮງສັນສະເທືອນ ລົດຄວາມເມື່ອລ້າໃນເບາະນັ່ງຄູ່ໜ້າ ແລະ ລະບົບປັບໄຟຟ້າ 8 ທິດທາງໃນຕຳແໜງທີ່ນັ່ງຄົນຂັບ. ໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫ່ຍ 9ນິ້ວ ຮອງຮັບ Apple CarPlay ແລະ Android Auto ພ້ອມລຳໂພງ 8 ຈຸດໃຫ້ມິຕິສຽງຮອບທາງ.
ລະບົບປັບອາກາອັດຕະໂນມັດແບບ Dual Zone ແຍກອິດສະຫຼະ ຊ້າຍ - ຂວາ ຮອງຮັບການໃຊ້ງານອຸປະກອນໄຟຟ້າຫຼາກຫຼາຍ ຊ່ອງຕໍ່ AC Power Socket 220V ແລະຊ່ອງຕໍ່ DC 12V Rough Terrain mode ລະບົບຊ່ວຍລັອກລໍ້ທັງ 4 ດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບສົ່ງກໍາລັງເທົ່າກັນ
ລະບົບປັບອາກາອັດຕະໂນມັດແບບ Dual Zone ແຍກອິດສະຫຼະ ຊ້າຍ - ຂວາ