HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຄາລະວານ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

8KM Luangphrabang Rd(13N)
Ban Nalao (THONGPONG AREA):
Vientiane Capital LAO PDR:
Tel : (+856) (21) 613142-3
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 96330

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຄາລະວານ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ່ 1-2 / 7 / 2017 ໄດ້ພາລູກຄ້າໄປທ່ອງທ່ຽວຫວາຍພະຢຸ່ຖໍ້າຊ້າງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ລູກຄ້າໄດ້ມອບເງິນໂມທະນາເຂົ້າວັດມູນຄ່າ 2,500,000 ກວ່າ ກີບ. ນອກຈາກນີ້ທາງ ບ້ານຖໍ້າຊ້າງໄດ້ຈັດພາເຂົ້າສຳມັກຄີຕ້ອນຮັບທີມງານຂະບວນຄາລະວານ ອີຊູຊຸ ຢ່າງໄມຕີຈິດ omega replica watches