HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ເຂດທົ່ງປົ່ງ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 614494

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ເຂດທົ່ງປົ່ງ

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ເຂດທົ່ງປົ່ງ
ລົດບັນທຸກລຸ້ນ NPR71
ກະບະຄອກສູງ
ກວ້າງ : 2200 ມມ
ຍາວ : 5000 ມມ
ສູງ : 1600 ມມ
ຈະງານໜັກ ຫຼື ງານເບົາ ນຶກຖຶງລົດບັນທຸກອີຊູຊຸ
ທົນທານ ແຂງແກ່ງ ລຸຍໄດ້ທຸກສະຖານະການ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 613-141-3
ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ຫຼັກ 2 (ຂ້າງສະໜາມກິລາ) red laser pointers
ໂທລະສັບ:031 212 667
#IsuzuLaoServices