HOME > NEWS > ວິດິໂອບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນລົດຂັບເຄື່ອນ4ລໍ້

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

8KM Luangphrabang Rd(13N)
Ban Nalao (THONGPONG AREA):
Vientiane Capital LAO PDR:
Tel : (+856) (21) 613142-3
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 94362

ວິດິໂອບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນລົດຂັບເຄື່ອນ4ລໍ້

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ໄດ້ນຳລົດ ອີຊູຊຸ ລຸ້ນ All New ISUZU D-MAX (ສະພາບເຄື່ອງຈັກເດີມໆບໍ່ມີການດັດແປງໃດໆທັງນັ້ນ ) ລົງແຂ່ງຂັນໃນລຸ້ນ ປີກນົກ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ 1 ລຸ້ນປີກນົກ